Rabu, 30 Mei 2012

CERITA PENDEK (CERPEN)


CERITA PENDEK (CERPEN)
è Cerpen merupakan sebuah karangan yang bebentuk prosa yang dapat habis hanya dalam waktu sekali baca atau lazimnya sekali duduk.
             Dalam sebuah cerpen itu sendiri, dikisahkan mngenai keahidupan seorang tokoh, intrik pertikaian, peristiwa yang sensasional, mendebarkan, menyenangkan, dsb. Sehingga dalam sebuah cerpen itu mengandung kesan tersendiri bagi si Pembacanya.
Ciri-ciri cerpen itu antara lain sebagai berikut:
1.      Adanya tokoh, peristiwa dan gerak.
2.       Singkat, lugas, padat dan intensif.
3.      Bahasanya sugestif dan menarik perhatian.
4.      Mempunyai  1 karakter tooh utama.
5.      Menyajikan 1 emosi.
6.      Mempunyai 1 konflik atau 1 permasalahan utama.
7.      Ceritanya menarik.
8.      Mencerminkan Pandangan pengarang baik itu langsung maupun tidak langsung.


Reaksi:

0 komentar: